خانه / مقالات تولیدی / مقاله واکاوی مفهوم «تعارض» و «تزاحم» با تأکید بر اندیشه های اصولی آیه الله سیستانی

مقاله واکاوی مفهوم «تعارض» و «تزاحم» با تأکید بر اندیشه های اصولی آیه الله سیستانی

نویسنده: مریم رمضانیان

مدرسه پنجم: مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین اصفهان

چکیده مقاله:

مسأله تعارض و تزاحم و به ویژه ملاکهای بازشناخت آنها از یکدیگرومعیارهایی برای حل آنها ازمسائلِ مهمِ علم اصول است که در مباحثی همچون تعارض ادله، تعادل و تراجیح، اجتماع امرو نهی  و…مطرح شده است. تعریف تعارض و تزاحم، تعیین منشأ تحقق آنها، اقسام وشرائط و احکام آنها، از جمله ملاک های  تمییز تعارض و تزاحم از یکدیگر می باشد.واکاوی این دو مبحث اصولی با تکیه بر آراء اصولی آیه الله سیستانی به روش تحلیلی- توصیفی از امتیازات اثر است. از یافته های اثر این است که از منظرآیه الله سیستانی تعارض یعنی تنافی دو دلیل به گونه ای که علم اجمالی که مستند به یک قضیه بدیهی عقلی یا عرفی یا شرعی باشد، به کذب یکی از دو دلیل وجود داشته باشدو تزاحم عبارت است از قاصربودن قدرت مکلف از اینکه هردو تکلیف را با هم امتثال کندبه شرطیکه قدرت نداشتن مکلف،امری اتفاقی باشد.اختصاص داشتن تعارض به مرحله جعل و تزاحم به مرحله امتثال از مهمترین تمایزات این دو بحث است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Analytics Alternative