خانه / مقالات تولیدی / مقاله «طلاق قضایی» به استناد قاعده «عسر و حرج»

مقاله «طلاق قضایی» به استناد قاعده «عسر و حرج»

نویسنده: مریم رمضانیان

مدرسه پنجم: مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین اصفهان

چکیده مقاله:

«عسر و حرج» یک قاعده در فقه امامیه است که از کاربرد ویژه ای برخوردار است ؛ از جمله آنکه زوجه با اثبات عسر و حرج زندگی با زوج  می تواند درخواست طلاق نماید . این موضوع گرچه قبلاً مد نظربرخی از فقها  و حقوقدانان قرار گرفته است ؛ اما وجود سؤالات و ابهامات چندی پیرامون ماهیت این نوع طلاق و طرح دیدگاه های مختلف فقهی ، همچنین ابهام داشتن رویه عملی دادگاه ها ما را به کنکاشی پیرامون این موضوع وامی دارد . در این نوشتار پس از تبیین «طلاق قضایی» و کاربرد قاعده ی« نفی عسر و حرج » درآن ، مبانی فقهی عسر و حرج در درخواست زوج نیز مورد بررسی واقع شده است . سپس ضمن تبیین سه نظریه پیرامون شخصی یا نوعی بودن عسر و حرج ، نظریه ی «شخصی بودن » و ضمن اشاره به ماهیت «طلاق حرجی» در پنج نظریه ، «رجعی و به درخواست زوجه بودن» چنین طلاقی پذیرفته شده است. ضمناً رویه عملی محاکم که واقع ساختن چنین طلاقی به صورت «خلع» است؛ از مباحث مطروحه در این مقاله می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Analytics Alternative