خانه / مقالات تولیدی / مقاله دیدگاه شهید صدر (ره) درمورد جامعیت قرآن کریم

مقاله دیدگاه شهید صدر (ره) درمورد جامعیت قرآن کریم

نویسنده: سمیه امیرحسینی

مدرسه پنجم: مؤسسه آموزش عالی مجتهده امین اصفهان

چکیده مقاله:

یکی از ویژگی های قرآن کریم وباورهای بنیادی مسلمانان ،جامعیت کلام الهی است که همانند جهان شمولی وجاودانگی قرآن مورد توجه مفسران وقرآن پژوهان از گذشته تاکنون بوده است.

شهید محمد باقرصدر(ره)از جمله پژوهشگران قرآنی است که به این  مسأله توجه کرده است.دردیدگاه شهید صدر ،قرآن اولین کتابی است که برخی نظریات راکشف کرده وبسیاری از کشف های قرآن زمینه ای برای آگاهی وهوشیاری بشر بوده است.درنظرایشان،بااستنادبه تفسیرموضوعی می توان به نظریات قرآنی درخصوص مسائل مهم زندگی دست یافت.

دردیدگاه او، قرآن کریم درباره تاریخ وسنت های حاکم برآن دارای نظریه است.اصالت علمی ومبتنی بودن نظریه قرآن براصول مسلم علمی از پیش فرض های تفسیری شهید صدراست که برخورداراز مؤلفه هایی هم چون نگرش سیستمی واستقراء است که قابل تبیین وارزیابی است.

این نوشتاربرآن است  بارویکرد توصیفی-تحلیلی به روشی که این مفسر وقرآن پژوه درتبیین جامعیت قرآن به کارگرفته است، دیدگاه ایشان راتبیین ومورد بررسی قراردهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Google Analytics Alternative