خانه / بایگانی برچسب: مدرسه تخصصی فقه امام خمینی

بایگانی برچسب: مدرسه تخصصی فقه امام خمینی

بازتاب خبری مدرسه هشتم مشق اجتهاد

جهت مشاهده بازتاب میزگرد مدرسه هشتم مشق اجتهاد در خبرگزاری ایکنا (قرآن) کلیک کنید جهت مشاهده بازتاب کارگاه آفاق فقه پژوهی مدرسه هشتم مشق اجتهاد در شبکه اجتهاد کلیک کنید جهت مشاهده بازتاب کارگاه شیوه استناددهی به سنت، عقل و عرف مدرسه هشتم مشق اجتهاد در شبکه اجتهاد کلیک کنید    

توضیحات بیشتر »
Google Analytics Alternative